Odda kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter

Vigsel

Vigsel

Vigsel i kyrkja

Dei som ynskjer kyrkjeleg vigsel i ei av kyrkjene i Odda, må fyrst ta kontakt med kyrkjekontoret for å avtale tidspunkt for vigselen, innhald, liturgi, salmar, musikk, deltaking, osb. 
Presten kallar brureparet inn til vigselssamtale og praktisk gjennomgang.

Vidare må brudefolka fylle ut "Erklæring frå brudefolka før prøving av ekteskapsvilkåra", og kvar av forlovarane må fylle ut "Forlovareklæring".Skjema skal sendast Skattekontoret. 


Her er noen nyttige linkar: