Odda kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter

Gravferd og sorgarbeid

Gravferd og sorgarbeid

Alt har si tid – også døden. 

Dei fleste knyter sterke, men ofte forskjellige kjensler til møtet med døden. Likevel vil mange trekka fram ynskje om å ta avskjed og mogelegheit til å ta fram minner anten for å berike eige liv – eller lukka ei historie.
 
Her kan du lesa meir om gravferd i kyrkja, gravlegging, kremasjon, gravplassar og gravminne http://www.kirken.no
 
Om sorg og sorgarbeid les her
 
Om musikk ved gravferder les her