Odda kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter

Soknerådet i Røldal

Soknerådet i Røldal

Soknerådet for perioden 2019-2023 består av:

Lars O. Seim  - leiar
Åge Helge Botnen - skrivar  
Dag Sverre Ekkje - kasserar  
Gerd Therese Bratteteig
Dagny Haara

Ove Gj Lynghamar
Carsten Mrusek - sokneprest