Odda kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter

Soknerådet i Odda

Soknerådet i Odda

Soknerådet for perioden 2019-2023 består av:


Audhild Engesæter  - leiar
Tove Dolmen - nestleiar 
Anlaug Øyre - skrivar 
Per Jarle Waulen - kasserar   
Torhild A. Kristensen - fellesrådsrepresentant
Alf Jørgen B. Severinsen - vara til fellesrådet  
Margrethe Ølberg Røed  - sokneprest