ODDA KFUK - KFUM SPEIDARAR

ODDA KFUK - KFUM SPEIDARAR

Eit spanande og innhaldsrikt speidararbeid i regi av Norges KFUK - KFUM speidarar i Odda kyrkjelyd!

Bilete er frå speidarar klare for Haik (sova ute under open himmel) på Kretsleiren 2016 "Heilt på jordet" i Nedstrand.

Odda KFUK - KFUM speidarar har møtene sine ute og inne. Speidaren vår driv arbeid for born og unge frå 3. trinn til og med 9. trinn. Speidarane våre er delt inn i "Stifinnarar" og "Vandrarar" som er dei eldste speidararane.  Me møtes ca. kvar annan måndag. Det er eige halvårssplan for arbeidet vårt. Fleire av foreldra er med oss i arbeidet og det er veldig flott!

Speidararbeidet i Odda er eit arbeid for born og unge i Odda kyrkjelyd. Arbeidet er og ope for born frå andre kyrkjelydar! Speidarane er medlem i Norges KFUK-KFUM speidarar som er eit landsomfattande arbeid. i tillegg er speidaren medlem i verdensforbunda for speidarane.

Ta gjerne kontakt om du ynskjer meir informasjon om speidararbeidet vårt! 

Beste helsing gruppeleiar Annlaug H. Engmark

Sjå meir:http://kmspeider.no