ODDA KFUK - KFUM SPEIDARAR

ODDA KFUK - KFUM SPEIDARAR

Haustplan 2018 speidarane

Odda KFUK - KFUM speidarar har møtene sine ute og inne. Speidaren vår driv arbeid for born og unge frå 3. trinn til og med 9. trinn. Speidarane våre er delt inn i "Stifinnarar" og "Vandrarar" som er dei eldste speidararane. Me møtes ca. annankvar måndag. Fleire av foreldra er med oss i arbeidet og det er veldig flott!

Speidararbeidet i Odda er eit arbeid for born og unge i Odda kyrkjelyd. Arbeidet er og ope for born frå andre kyrkjelydar. Speidarane er medlem i Norges KFUK-KFUM speidarar som er eit landsomfattande arbeid. i tillegg er speidaren medlem i verdensforbunda for speidarane.

Ta kontakt med Hilary Mobbs (mobil 466 64 810) om du ynskjer meir informasjon om speidararbeidet vårt! 

HAUSTPLAN 2018:

17. september
8. oktober
22. oktober
5. november
19. november
3. desember
17. desember
Andre aktivitetar kjem til etterkvart.

Sjå meir:http://kmspeider.no