FØREMIDDAGSTREFF

FØREMIDDAGSTREFF

På Odda Soknehus har me "Føremiddagstreff" ca ein gong i månaden. Det er eit flott samarbeid med Odda Bygdekvinnelag. På møta våre har me song, musikk og andakt. Odda Bygdekvinnelag steller i stand med nydelege snittar og kaker. I tillegg kjøper dei inn blomar til utlodninga. Inntekta deler me mellom bygdekvinnelaget og soknerådet. På fleire av treffa har me besøk av personar som er oppteken av ulike tema.

Me har avslutta for vårhalvåret. Nye dator for hausten kjem.