Kopi avKopi avVELKOMEN TIL DEN NYE NETTSIDA TIL ODDA KYRKJELEGE FELLESRÅD!

Kopi avKopi avVELKOMEN TIL DEN NYE NETTSIDA TIL ODDA KYRKJELEGE FELLESRÅD!

Sida er framleis under utvikling, så dette er berre byrjinga. Nye ting vil koma med etter kvart. Men ta gjerne kontakt om det er noko du meiner ikkje fungerer!

Med venleg helsing
Greta Nordlund
Kyrkjeverje