Link to dnk
VELKOMMEN!   til nettsida til   DEN NORSKE KYRKJA
    i Odda
hjem
Gravferd 


Alt har sin tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte forskjellige følelser til møtet med døden. Likevel vil mange trekke fram ønsket om å ta avskjed og muligheten til å ta fram minner enten for å berike eget liv – eller lukke en historie.

Om sorg og sorgarbeid les her
Om musikk ved gravferder les her

Paulus’ første brev til tessalonikerne

Gravferd

Webside Problem?