Link to dnk
VELKOMMEN!   til nettsida til   DEN NORSKE KYRKJA
    i Odda
hjem
Odda Sokneråd  
Medlemer
Åse Kaland  - leiar
Anna Maria Kråkevik  - nestleiar
Anne Marit Buer 
Jarle Vangen  
Tore G. Mathiassen  
Anlaug Øyre  
Margrethe Ølberg  - sokneprest
 
Varamedlemer
Tor Magne Vikane  
Barbro Grønlien  
Torhild Margrethe Austrått Kristensen  
Anita Bang  
Kjersti Schaathun Andersen  
 


Webside Problem?