Link to dnk
VELKOMMEN!   til nettsida til   DEN NORSKE KYRKJA
    i Odda
hjem
Odda kyrkjelege fellesråd  
Medlemmer
May Søfteland - leiar,   Tyssedal menighetsråd
Steinar Tokheim - nestleiar,   Skare sokneråd
Anne Marit Buer,   Odda sokneråd
Liv Karin Larsson,   Røldal sokneråd
Sigrid Lygre,   Skare sokneråd
Aud Marie Lynghammer,   Røldal sokneråd
Airin Nesse,  Tyssedal menighetsråd
Jarle Vangen,   Odda sokneråd
Hildegunn Vikne Knudsen,   kommunen sin representant
Margrethe Ølberg,   geistleg representant
Greta Nordlund,   sekretær (kyrkjeverje)
 
Varamedlemmer
Kjetil Borge,   Skare sokneråd
Nils Gunnvald Hamre,   Røldal sokneråd
Sigbjørn Kvitno,   Tyssedal menighetsråd
Randi Tokheim Legård,   Røldal sokneråd
Ingrid Kråkevik Løyning,   Skare sokneråd
Tore G. Mathiassen,   Odda sokneråd
Anlaug Øyre,   Odda sokneråd
Margot Helene Rosvold,   kommunen sin representant
Arild Hellesøy, (til 30.06.16)   geistleg representant
 

Odda kyrkjelege fellesråd
tlf.: 53 65 09 00,    fax : 53 65 09 01,
adresse: Postboks 397, 5751 Odda
e-post: post@oddakirken.no
Odda K.Fellesråd

Webside Problem?