Link to dnk
VELKOMMEN!   til nettsida til   DEN NORSKE KYRKJE
    i Odda
hjem
Odda kyrkjelege Fellesrådprisar
Pris for bruk av kyrkjene i OddaLEIGE AV KYRKJE TIL KONSERTAR O. L . 10% MIN KR 1000,-
LEIGE AV KYRKJE TIL KYRKJELEGE HANDLINGAR OG LUKKA ARRANGEMENT KR 750,-
I tillegg kjem lønsutgifter for medverknad av tilsette.
Gjeld ikkje ved vigsle eller gravferd når ei av brurefolka eller den døde bur i kommunen, og heller ikkje dersom den døde eller minst ei av brurefolka har familiemedlemmer i rett opp eller nedstigande line buande i Odda kommune.
Ynskjer ein å leige kyrkja vender ein seg til Kyrkjeverja i Odda , tlf. 53 65 09 00 eller e-post :
 kirkevergenoddakirken.no Søknad kan ein sjølvsagt også sende med post til Kyrkjeverja i Odda, Postboks 397, 5751 Odda . Rekning for leiga og tilsette kjem frå Odda kyrkjelege fellesråd, med unntak for presten, der kjem rekninga frå Bjørgvin bispedømme.


Webside Problem?