Link to dnk
VELKOMMEN!   til nettsida til   DEN NORSKE KYRKJA
    i Odda
hjem
Skare Soknerådet  
Medlemer
Steinar Tokheim   - leiar
Kjetil Borge   - nestleiar
Gunvor Stana Seljestad  
Ingrid Kråkevik Løyning  
Sigrid Lygre  
Torhild Vårdal 
Arne Nataas   - sokneprest
 
Varamedlemer
Marit Lien Isdal  
Jon Løyning  
Olav Skare  
Inger Synnøve Strømskag  
Gunnhild Jordal  
 


Webside Problem?