Link to dnk
VELKOMMEN!   til nettsida til   DEN NORSKE KYRKJA
    i Odda
hjem
Vigsel 
Dersom ein ynskjer kyrkjeleg vigsel er det to kontor ein må kontakte (i god tid !):
  • Folkergisteret. Her blir papirarbeidet (prøvinga) gjort.
  • Kyrkjekontoret. Her blir tidspunkt for vigselen avtalt, og vigselens innhald, liturgi, salmar, musikk, deltaking osb. planlgt. Presten kallar brudeparet inn til vigselssamtale og praktisk gjennomgang.
Vigsel

Webside Problem?